در هر ساعت شبانه روز میتوانید برایمان پیغام بگذارید.در اولین فرصت پاسخگو خواهیم بود. و جهت برقراری ارتباط  میتوانید از طریق ارسال پیام  به ادرس kimiaili79@gmail.com و یا شماره 09015767862