مدل های مانتو پاییز امسال ساده و طرح بارانی و کت هستن.یکی از مزیت های این سبک راحت بودن ان است.از انجا که مدل بارانی مناسب دانشگاه  بوده ،اغلب دانشجویان طرفدار این سبک هستند.
مدل مانتو پاییزه
مدل ملنتو پاییزه
مدل مانتو پاییزه
مدل مانتو پاییزه
مدل مانتو پاییزه
مدل مانتو پاییزه
مدل مانتو پاییز
مدل مانتو پاییزه
مدل مانتو پاییز
مدل مانتو پاییزه
مدل مانتو پاییز
مدل مانتو پاییز